КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН ЯК ФОРМА ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ В ЄВРОПІ

  • О. В. Бровко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: Карпатський єврорегіон, Польща, Україна, Словаччина, Румунія, Угорщина, Європа, Європейський Союз, транскордонне співробітництво

Анотація

Розглянуто Карпатський єврорегіон як важливе надбання регіонів Центральної Європи, що об’єднали свої зусилля задля узгодженої проєвропейської політики, зміцнення багатосторонніх відносин на державному та місцевому рівнях у багатьох сферах. Досліджено еволюцію розвитку Карпатського єврорегіону як однієї з основних форм транскордонного співробітництва. Розкрито основні аспекти формування Карпатського єврорегіону. Проаналізовано вплив складного історичного минулого, а також складного сьогодення єврорегіонів на приєднання країн до Карпатського єврорегіону та еволюцію ставлення України, Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини до транскордонного співробітництва в рамках Карпатського єврорегіону. Досліджено регіональну співпрацю в регіоні Карпати в сучасних умовах, зокрема розглянуто основні напрямки співпраці в рамках Карпатського єврорегіону та висвітлені плани на подальшу діяльність. Дано оцінку змінам та переважаючим тенденціям в функціонуванні Карпатського єврорегіону. Дослідження продемонструвало динамічний та прогресивний розвиток транскордонного співробітництва в рамках Карпатського єврорегіону, що призводить до активізації міжінституційних контактів та породжує проекти, що посилюють інтеграційні процеси. Крім того, виявлено, що завдяки міжрегіональним зв’язкам та контактам чотири країни Карпатського єврорегіону стали членами Європейського Союзу, що надало єврорегіону юридичну самостійність і можливість впливати на видаткову частину фондів Європейського Союзу. Встановлено, що належна інституційна та нормативно-правова база забезпечує країнам рівноправне впровадження та реалізацію різноманітних ініціатив та проектів і безпосередньо допомагає Україні впевнено інтегруватися до Європи.

Біографія автора

О. В. Бровко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат політичних наук, викладач кафедри філософії та політології Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Харків, Україна),

Опубліковано
2020-04-09
Як цитувати
Бровко, О. В. (2020). КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН ЯК ФОРМА ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ В ЄВРОПІ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(28), 14-18. вилучено із https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/861
Розділ
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ