СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

Автор(и)

  • Євгеній Перегуда Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Дмитро Гаврилюк Національний Педагогічний Університет імені М.П.Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i30.1150

Ключові слова:

правова політологія, , міждисциплінарний підхід, підручник, академічний курс, навчально-методична література

Анотація

До уваги читачів пропонується рецензія на новий підручник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України «Правова політологія. Академічний курс» за редакцією І. О. Кресіної, виданий у Києві 2021 року. Видання орієнтоване на формування цілісної системи знань щодо політико-правової реальності. Йдеться про черговий етап розвитку в Україні нового науково-дослідницького напряму – правової політології – як показового прикладу одночасного поглиблення спеціалізації та посилення прагнення до інтеграції. Окреслені основні тематичні блоки пропонованого підручника: теоретико-методологічні проблеми, що стосуються обґрунтування правової політології як науки і навчальної дисципліни; взаємовплив політики і права; політична влада, що охоплює своїм впливом правові питання; функціонування держави як політико-правового інституту; основні характеристики суб’єктів і об’єктів політики; правовий вимір політичних режимів, політичної участі й політичного представництва, політичних партій і партійних систем тощо. Наголошується на структурованості матеріалу, оригінальності авторського підходу, його актуальності для державотворчої діяльності. Осмислюючи політичні та правові чинники суспільного розвитку, автори розширили розуміння поняттєво-категоріального апарату сучасної науки, зокрема і через такі поняття як «політичне право», «політико-правова система», «правова політика», «політико-правове прогнозування» та інші.

Біографія автора

Євгеній Перегуда, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор політичних наук, професор,

завідувач кафедри політичних наук та права

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-19

Як цитувати

Перегуда, Є., & Гаврилюк, Д. (2021). СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(30), 140–143. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i30.1150