РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЄВРОРЕГІОНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i30.1144

Ключові слова:

регіональна політика, єврoрегіон, Європейський Союз, Європа

Анотація

Стаття має на меті представити проблеми, пов’язані з єврорегіонами, їх роль у Європейському Союзі (ЄС). Розглянуто виникнення, формування та розвиток регіональної політики, її місце у функціонуванні ЄС в хронологічній послідовності. Виявлено ключові фактори, що вплинули на трансформацію регіональної політики. Визначено основні сфери діяльності регіональної політики та інструменти регіонального розвитку. Доведено, що регіональна політика ЄС спрямована на зменшення відмінностей у розвитку окремих регіонів, а отже, на збільшення соціально-економічної згуртованості. Досліджено транскордонну співпрацю у формі єврорегіонів як одну з головних задач ЄС. Здійснено аналіз основних визначень поняття «єврорегіон», на основі чого розширено й уточнено відповідний понятійний апарат, концептуальні засади, роль єврорегіону в функціонуванні ЄС. Стверджується, що утворення єврорегіону спрямоване на координацію взаємних зусиль і здійснення узгоджених дій у різних сферах життєдіяльності щодо національного законодавства і норм міжнародного права для вирішення загальних проблем в інтересах людей, що населяють його територію по обох сторонах державного кордону. Удосконалено розуміння сутності єврорегіону як центру реалізації політики згуртованості та підкреслено його роль в інтеграції Європи, розвитку місцевих громад. Підкреслено роль єврорегіонів в усуненні бар'єрів для торгівлі, встановленні нових економічних відносин, що не обмежується національними кордонами та ведуть до досягнення цілей соціальної та економічної політики в ЄС. Досліджено та проаналізовано численні бар'єри на шляху встановлення та розвитку транскордонного співробітництва. Розкрито тему, пов'язану з функціонуванням єврорегіонів, їх значенням та роллю у побудові сильного та однорідного, з точки зору розвитку та умов життя, ЄС.

Біографія автора

Олег Бровко , Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

викладач кафедри міжнародних відносин, політичних наук і практичної філософії

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Як цитувати

Бровко , О. (2021). РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЄВРОРЕГІОНИ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(30), 90–97. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i30.1144