ДЕМОКРАТИЧНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА ФУНКЦІЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ З ДЕМОКРАТІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i30.1138

Ключові слова:

демократична освіта, громадянська освіта, інтегрований курс з демократії, громадянська компетентність, навички м’якого впливу, держава, функції держави, громадянське суспільство, демократія

Анотація

Українське суспільство орієнтується на європейську інтеграцію, демократичні цінності й традиції, тому формує запити до держави на забезпечення демократичної освіти. З 2018 р. Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) розпочала проєкт із впровадження в освітні програми закладів вищої освіти України навчального курсу для активного громадянства «Демократія: від теорії до практики». Досвід викладання цього курсу як інтегрованого обов’язкового курсу з демократії для всіх спеціальностей у Сумському державному університеті може бути корисним для закладів вищої освіти України. Метою статті є створення теоретичної моделі для посилення результативності навчання демократичним цінностям, принципам і механізмам демократичної участі шляхом розширення обсягу знань про функції держави в демократичному суспільстві. Комплекс застосованих методів охоплює аналіз, синтез, узагальнення, порівняння для виявлення точок можливого перетину знань про функції держави зі структурою курсу, що запропонована IFES. Історико-генетичний та структурно-функціональний методи використані для інкорпорування необхідних знань про функції держави у базові структурні блоки курсу. Впровадження інтегрованого навчального курсу з демократії в програми підготовки закладів вищої освіти України розглядається як можливий і необхідний спосіб формування у студентської молоді громадянських компетентностей. Виявлено фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на змістовне наповнення курсу з демократії. Ці фактори сприяють перенесенню глобального контексту захисту демократії на структуру курсу, вимагають інтегрованого навчання, впливають на переважання в методиці викладання діяльнісного компонента над когнітивним. Висновки дослідження показують важливість гарантування та забезпечення державою громадянських компетентностей в освітніх програмах закладів вищої освіти, обґрунтовану потребу впровадження в інтегрований курс із демократії моделі розмежування функцій і функціонування держави для навчання відповідальному демократичному громадянству. Основою успішного здійснення державою функції демократичної освіти має стати поглиблення співробітництва з іншими зацікавленими сторонами освітнього процесу.

Біографія автора

Валентина Опанасюк , Сумський державний університет

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри психології, політології та

соціокультурних технологій

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Як цитувати

Опанасюк , В. (2021). ДЕМОКРАТИЧНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА ФУНКЦІЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ З ДЕМОКРАТІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ). Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(30), 37–48. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i30.1138