ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У ПОЛІТИЦІ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1074

Ключові слова:

політичний професіоналізм, макіавеллізм, раціональна бюрократія, політична наука і освіта, професійне покликання, свідомий суб’єкт політики

Анотація

У пропонованій статті охарактеризовано основні детермінанти професіоналізму в політиці та деякі напрями його забезпечення в сучасній Україні. На основі ідей Н. Макіавеллі і М. Вебера з’ясовано контроверсійний характер впливу інтелектуальних здобутків на специфіку сучасної політичної діяльності. Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні характеристики політичного професіоналізму. Політика як суспільний феномен виявляється у двох взаємодіючих вимірах – об’єктивному й суб’єктивному. З’ясовано, що суб'єкт політичної діяльності, з одного боку, залежний від суспільства та об’єктивних обставин, у яких відбувається його розвиток на певному історичному етапі (запитами й вимогами громадської думки, реальними потребами й інтересами соціальних груп та ін.), з іншого – його діяльність обумовлена суб'єктивними характеристиками, особистими якостями (умінням досягати поставлених цілей, досвідом державотворчої діяльності, дотриманням моральних і правових норм, організаторських здібностей). Визначено можливості й перспективи реального втілення політичного професіоналізму як невід’ємної складової модернізації українського суспільства, що передбачає поєднання науки й освіти в цілісний комплекс знань у системі підготовки на базі вищої освіти фахівців-політологів; зосередження зусиль навколо проблеми відповідності обраного фаху та внутрішньо зумовленого покликання конкретно взятої особистості з належним стимулюванням талановитих студентів; формування соціально свідомих суб’єктів політики, удосконалення їх професійних та лідерських якостей.

Біографія автора

Ірина Горбатенко, Національний Педагогічний Університет імені М.П.Драгоманова

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-08

Як цитувати

Горбатенко, І. (2021). ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У ПОЛІТИЦІ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(29), 115–121. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1074