ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • Сергій Вонсович Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0001-9657-0902

DOI:

https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1068

Ключові слова:

національна ідентичність, політична наука, особистісна ідентичність, соціальна ідентичність, етнічна ідентичність, ідентитет

Анотація

Розглянуто проблему становлення національної ідентичності та її загострення під впливом змін, які окреслили темпоральність транзитивних процесів у світі та в Україні зокрема. Розкрито трактування сутності ідентичності та розуміння процесу становлення національної ідентичності в контексті сучасної політичної науки. Встановлено, що ідентичність є однією з п’яти екзистенційних потреб людини (разом із потребою у встановленні зв’язків, у системі поглядів, у відданості). Виокремлено ґенезу головних понять, які виявляють зміст національної ідентичності, розкривають її риси та типологію. Виявлено, що особистісна ідентичність пов’язана із соціальною ідентичністю. Приділено увагу тому, що дослідники схильні виокремлювати у системі ідентичностей етнічну, яка спирається на такі характеристики: спільність походження, етнонім (самоназва), мова, культура, релігія, історична пам’ять тощо, які суттєво обумовлюють приналежність до певної спільноти. Виокремлено критерії для вирізнення національної та етнічної ідентичності, якими послуговуються вітчизняні дослідники. Розглянуто й розкрито поняття «ідентитет» та «система ідентитетів». Визначено, що ідентичностям властиві зміни, зумовлені політичним, соціально-економічним контекстом, а тому вони мають тимчасові, ситуативні риси. Підкреслено специфіку національної ідентичності й те, що твориться вона протягом тривалого історичного часу та здатна суттєво змінюватися. Національна та етнічна ідентичність, як правило, не зникає цілком зі свідомості під впливом сторонніх процесів, засвідчуючи цим свої можливості до адаптації. Відтак, національна ідентичність, як і інші типи ідентичностей, перебуває в процесі постійних змін, адаптації та конструювання. Для розгляду поставленої проблеми було використано порівняльний метод, метод критичного аналізу, описово – індуктивний метод. Звернено увагу на проблему руйнування громадянської та національної ідентичності технологіями хаосу. Відзначено, що культурне розмаїття України – сприятливий чинник для маніпулятивних технологій та спекуляцій

Біографія автора

Сергій Вонсович, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

доктор політичних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-08

Як цитувати

Вонсович, С. (2021). ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ДИСКУРС. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(29), 74–81. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1068