ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1064

Ключові слова:

Європейський Союз, Європейське економічне співтовариство, політика в галузі охорони здоров'я, загальні політики

Анотація

У статті аналізується зміна парадигми політики в сфері охорони здоров’я Європейського Союзу, його ролі та функцій. Робиться спроба виділити основні етапи становлення здоров’язбережної політики Співтовариства. Метою статті є виявлення джерел і напрямів еволюції значення та ролі політики ЄС у сфері охорони здоров’я, пов’язаної з систематичними трансформаціями соціально-політичних і соціальноекономічних умов в Співтоваристві. Узагальнюється, що ЄС здійснював у цій сфері зусилля щодо розвитку загального законодавства та посилював свою роль у захисті прав громадян країн-членів в частині, що стосуються стосується питань фінансування, запровадження єдиних стандартів надання медичних послуг та забезпечення доступності медицини. Автором робиться спроба виділити основні етапи розвитку європейської політики в галузі охорони здоров’я, а саме: по-перше, фінансово-адміністративний етап; по-друге, нормативної та політичної інтеграції; по-третє, реакційний етап. Відповідно до проаналізованої кризи охорони здоров’я, спричиненої COVID-19, робиться припущення щодо наступного етапу, пов’язаного із трансформацією європейської системи охорони здоров’я. Досліджуючи зміну ролі ЄС у формуванні політики охорони здоров’я, автор використовує в якості інструментів дослідження нормативний підхід. Інституційний метод дозволив визначити місце та роль інституцій ЄС щодо реалізації політики у сфері охорони здоров’я. Також використовуються методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції для дослідження еволюції політики ЄС в галузі охорони здоров’я. Перспективами подальших досліджень сфери охорони здоров’я є аналіз умов, шляхів та перспектив подолання існуючої нині кризи охорони здоров’я та можливість використання такого досвіду в межах українських реалій

Біографія автора

Наталія Буренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат політичних наук, здобувач Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-08

Як цитувати

Буренко, Н. (2021). ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(29), 39–48. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1064

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ