Загальна інформація

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14.
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Українське рецензоване періодичне фахове видання 

ISSN 2664-1909 (print)

Назва скорочено (стандарт ISSN / ISO 9): Nauk. čas. Nac. pedagogìčnogo unìv. ìm. M.P. Dragomanova, Ser. 14, Teor. metod. mistec. osv.
Назва повністю (стандарт ISSN / ISO 9): Naukovij časopis Nacìonal’nogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì M.P. Dragomanova. Serìâ 14. Teorìâ ì metodika mistec’koï osvìti

Назва повністю, транслітерація за науковим стандартом: Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Dragomanova. Seriia 14. Teoriia i metodyka mystetskoi osvity
Альтернативна міжнародна назва (англійською мовою) / не підтверджена: Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 14. Theory and methodology of arts education

Видавець: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Міністерство освіти і науки України)

Тематика: мистецька освіта; педагогіка мистецтва
Науково-дослідна спеціалізація: навчання школярів мистецтву; освіта вчителів мистецьких дисциплін
Проблематика: концептуальні питання, порівняльно-педагогічні аспекти мистецької освіти (історія, сучасність, питання теорії та методології); новтні освітні арт-методики та технології навчання; мистецькі дисципліни у школі; педагогічна майстерність вчителів мистецьких дисциплін; естетичне виховання та художня компетенція учнівської молоді

 УДК: 37.01:7(06)

Мова: українська
Інші мови:
англійська, російська (анотації та література)

Дата заснування: 2004
Статус: продовжується 
Періодичність: 2 на рік (червень, грудень)
Порядок оприлюднення: схвалюється рішенням Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова
Цільове призначення: збірник науковий 
Тип: друковане видання
Місце видання: Київ, Україна
Реєстраційні документи в Україні: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – Серія КВ8820 від 01.06.2004 (Державний комітет телебачення та радіомовлення України). Засновник: НПУ імені М.П.Драгоманова

Фаховий статус підтверджений: збірник включено у Перелік наукової фахової періодики України - Категорія "Б", Педагогічні науки, Спеціальність 014 - Додаток 2 до наказу МОН України 10.10.2022 № 894. 
Примітка: Інформація про попередні включення: наказ МОН України від 15.01.2018 №32, наказ МОН України від 16.05.2016 №515 (Додаток 12).

Голова Редакційної колегії -
Щолокова Ольга Пилипівна
професор, доктор педагогічних наук

Відповідальний секретар -
Забара Максим Володимирович
кандидат мистецтвознавства, доцент