Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14.
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

збірник наукових праць : рецензоване періодичне фахове видання з педагогічних наук

ISSN 2664-1909 (print)

Назва латиницею (транслітерація): Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Dragomanova. Seriia 14. Teoriia i metodyka mystetskoi osvity
Назва латиницею (ISSN / ISO 9): Naukovij časopis Nacìonal’nogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì M.P. Dragomanova. Serìâ 14. Teorìâ ì metodika mistec’koï osvìti
Скорорчена назва латиницею (ISSN / ISO 9): Nauk. čas. Nac. pedagogìčnogo unìv. ìm. M.P. Dragomanova, Ser. 14, Teor. metod. mistec. osv.
Альтернативна міжнародна назва (англійською): Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 14. Theory and methodology of arts education

Видавець: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Міністерство освіти і науки України), 
Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова

Тематика часопису : мистецька освіта; педагогіка мистецтва
Науково-дослідна спеціалізація: навчання школярів мистецтву; освіта вчителів мистецьких дисциплін
Проблематика: концептуальні питання, порівняльно-педагогічні аспекти мистецької освіти (історія, сучасність, питання теорії та методології); новтні освітні арт-методики та технології навчання; мистецькі дисципліни у школі; педагогічна майстерність вчителів мистецьких дисциплін; естетичне виховання та художня компетенція учнівської молоді

 УДК: 37.01:7(06)

Мова: українська
Інші мови:
англійська, російська (анотації та література)

Дата заснування: 2004
Статус: продовжується 
Періодичність: двічі на рік (червень, грудень)
Порядок оприлюднення: схвалюється рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
Цільове призначення: збірник науковий 
Тип: друковане видання
Місце видання: Київ, Україна
Реєстраційні документи в Україні:
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – Серія КВ8820 від 01.06.2004 (Державний комітет телебачення та радіомовлення України). Засновник: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Фаховий статус підтверджений: збірник включено у Перелік наукової фахової періодики України (галузь: педагогічні науки)

Примітка:
Політика відкритого доступу. Вміст цього фахового видання з педагогічних наук є вільним для використання з метою глобального обміну знаннями. Це означає, що користувачам і пов’язаним з ними установам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, друкувати, шукати, розповсюджувати інформацію, однак слід посилатися на публікації. Будь-які стягнення при цьому відсутні. Отримувати згоду авторів чи Видавця не потрібно.

Голова Редакційної колегії -
Щолокова Ольга Пилипівна
професор, доктор педагогічних наук,
Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Відповідальний секретар -
Забара Максим Володимирович
кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства,
факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова