Джумеля, Андріана. «Евристичні методи формування художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти 27 (Грудень 27, 2019): 81–86. дата звернення Грудень 10, 2022. https://sj.npu.edu.ua/index.php/tmae/article/view/316.