Линенко, Алла, Галина Ніколаї, і Ірина Левицька. «Методичний супровід художньо-естетичного контенту виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти 27 (Грудень 27, 2019): 17–26. дата звернення Грудень 10, 2022. https://sj.npu.edu.ua/index.php/tmae/article/view/306.