Чжоу, С. «Поліфонічна форма музики ХХ століття як тип письма та спосіб мислення». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, вип. 27, Грудень 2019, с. 136-42, doi:10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.22.