Вей, Л. «Комп’ютерні технології в методиці формування творчої самореалізації магістрантів». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, вип. 27, Грудень 2019, с. 121-6, doi:10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.19.