Джумеля, А. «Евристичні методи формування художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, вип. 27, Грудень 2019, с. 81-86, doi:10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.13.