Линенко, А., Г. Ніколаї, і І. Левицька. «Методичний супровід художньо-естетичного контенту виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, вип. 27, Грудень 2019, с. 17-26, doi:10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.03.