Чжоу, С. (2019) «Поліфонічна форма музики ХХ століття як тип письма та спосіб мислення», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 27, с. 136–142. doi: 10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.22.