Вей, Л. (2019) «Комп’ютерні технології в методиці формування творчої самореалізації магістрантів», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 27, с. 121–126. doi: 10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.19.