Джумеля, А. (2019) «Евристичні методи формування художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії », Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 27, с. 81–86. doi: 10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.13.