Линенко, А., Ніколаї, Г. і Левицька, І. (2019) «Методичний супровід художньо-естетичного контенту виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 27, с. 17–26. doi: 10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.03.