Джумеля, Андріана. 2019. «Евристичні методи формування художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти 27 (Грудень):81-86. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.13.