Линенко, Алла, Галина Ніколаї, і Ірина Левицька. 2019. «Методичний супровід художньо-естетичного контенту виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти 27 (Грудень):17-26. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.03.