ЧЖОУ, С. Поліфонічна форма музики ХХ століття як тип письма та спосіб мислення. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, [S. l.], v. 27, p. 136–142, 2019. DOI: 10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.22. Disponível em: https://sj.npu.edu.ua/index.php/tmae/article/view/367. Acesso em: 10 груд. 2022.