Чжоу, С. (2019). Поліфонічна форма музики ХХ століття як тип письма та спосіб мислення. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 27, 136–142. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.22