Вей, Л. (2019). Комп’ютерні технології в методиці формування творчої самореалізації магістрантів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 27, 121–126. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.19