Джумеля, А. (2019). Евристичні методи формування художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 27, 81–86. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.13