[1]
Чжоу, С. 2019. Поліфонічна форма музики ХХ століття як тип письма та спосіб мислення. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. 27, (Груд 2019), 136–142. DOI:https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.22.