[1]
Вей, Л. 2019. Комп’ютерні технології в методиці формування творчої самореалізації магістрантів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. 27, (Груд 2019), 121–126. DOI:https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.19.