[1]
Джумеля, А. 2019. Евристичні методи формування художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. 27, (Груд 2019), 81–86. DOI:https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.13.