[1]
Линенко, А., Ніколаї, Г. і Левицька, І. 2019. Методичний супровід художньо-естетичного контенту виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. 27, (Груд 2019), 17–26. DOI:https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.03.