Нормативне забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті завдань Нової української школи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.08

Ключові слова:

освітній процес, емоційний інтелект, нормативні документи, спільні навички

Анотація

Розкрито необхідність узгодженості змісту нормативних документів загальноосвітніх навчальних закладів та закладів вищої освіти, що готують фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) в контексті концептуальних завдань Нової української школи. Встановлено неузгодженість між концептуальними завданнями сучасної української школи і змістом освітньо-професійних навчальних програм. Розглядається «емоційний інтелект» як ключове поняття в інноваційному виді навчання. Формування емоційного інтелекту учнів у значенні наскрізного уміння визначено одним із завдань Концепції «Нова українська школа»; це спрямовує професійну підготовку майбутнього вчителя, його готовність до реалізації провідних положень державної освітньої політики в практику загальноосвітньої школи. На основі аналізу Державного стандарту початкової освіти, типової освітньої програми виокремлено зміст емоційного інтелекту як спільної навички для всіх компетентностей, якими мають оволодіти учні. Протиріччя між необхідністю впровадження реформаторських змін в освітній процес сучасної української школи і відсутністю відповідного нормативного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до такої діяльності зумовлює нагальну потребу у коригуванні змісту чинних освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів зазначеного фаху.

Біографія автора

Людмила Ракітянська, Криворізький державний педагогічний університет

Ракітянська Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

Antoniatsts D. Sotsialno-emotsionalnoe obuchenie: praktika primeneniya Treninga. [Social and Emotional Learning: Application Practice Training]. URL: https://eikids.ru/trening-s-davide-antonyatstsej.html/ (date of the application: 10.10. 2019) [in Russian].

Derzhavnyi standart pochatkovoyi osvity. [State standard of primary education] URL : http://dano.dp.ua/attachments/article/303/(date of the application: 10.10. 2019) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [Law of Ukraine "On Education] dd. 05.09.2017 No. 2145-VIII URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (date of the application: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine “On Higher Education”] dd. 01.07.2014 No. 1556-VII (Page 1 з 7) URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ (date of the application: 10.10. 2019) [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. [New Ukrainian School. Ministry of Education and Science of Ukraine] URL :

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola/ ( date of the application: 10.10. 2019) [in Ukrainian].

Bibik N. M. (2018). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlya vchytelya. [New Ukrainian School: Teacher Advisor ] Kyiv: Litera LTD, p. 160 [in Ukrainian].

Savchenko O. Ya. Pochatkova osvita v konteksti idei NUSH. [Primary education in the context of the ideas of New Ukrainian School]. URL : http://lib.iitta.gov.ua/714505/1/%/ (date of the application: 10.10. 2019) [in Ukrainian].

Bar-On, R., Parker J. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory. Handbook of emotional intelligence. San Francisco: Jossev-Bass. [in English].

Goleman, D. (1995). Working with emotional intelligence. N.Y. : Bantam Books. [in English].

Mayer, J. D., Salovey P. (1993). The Intelligence of Emotional Intelligence. Intelligence, 17, 4, 433–442 р. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-27

Як цитувати

Ракітянська, Л. (2019). Нормативне забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті завдань Нової української школи. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 27, 51–56. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.08

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін