Методологічні засади формування емоційно-стильового відчуття фортепіанної музики композиторів-романтиків

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.22

Ключові слова:

емоційно-стильові відчуття, фортепіанна музика, романтизм

Анотація

Представлено авторське бачення проблеми формування емоційно-стильового відчуття піаністами романтичної музики. Мета роботи полягає в розкритті сутності поняття «емоційно-стильове відчуття» як психологічної категорії, його змістові характеристики та особливості методичних підходів до виконавського відтворення піаністами фортепіанних творів композиторів-романтиків у методологічній парадигмі. Надане власне розуміння цього поняття для представлення піаністами персоніфікованих моделей свого емоційно-стильового відчуття музики композиторів-романтиків. Досягнення поставленої мети визначено основними науковими позиціями для усвідомлення теоретичного і практичного значення обраної категорії. Методологічними засадами визначено науково-теоретичне розкриття відповідних психофізіологічних процесів, надання стильової концепції романтизму та презентація визначених стилістичних особливостей романтичної музики. Наукова новизна роботи полягає у визначенні сутності основного поняття, яким є індивідуально-неповторний емоційний відгук кожного піаніста на музичне інформаційно-стильове повідомлення, закодоване у фортепіанних творах композиторів-романтиків, яке він презентує у власному відтворенні з розкриттям особливостей емоційного відчуття характерних засобів музичної виразності. У висновку визначено основні науково-теоретичні позиції, розкрито теоретичне значення категорії «емоційно-стильове відчуття фортепіанної музики композиторів-романтиків» та пріоритетні особливості функціонування на пропонованих науково-теоретичних засадах. Теоретичні та практичні перспективи обраної теми полягають в подальшому осмисленні, науково-теоретичному обґрунтуванні емоційно-стильового відчуття музичних творів різних стильових спрямувань.

Посилання

Відчуття як психічний процес – Освіта.UA. (2010). URL : https://osvita.ua (дата звернення: 01.12.2022).

Горюхина Н. Еволюція сонатной форми. Київ : Музична Україна. 1970. 317 с.

Педагогика : большая современная энциклопедия / Сост. E.С. Рапацевич. Мн. : Соврем. слово. 2005. 720 с.

Романтизм. Новий словник іншомовних слів : близько 40 000 сл. і словосполучень /Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк; за ред. Л.І. Шевченко. Київ : АПІЙ, 2008. C. 538.

Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений. М. : Музыка, 1986. 362 с.

Манн Т. Из дневников / пер. с нем.; предисл. и коммент. И. Эбонаидзе // Новый мир. 1996. №1. С.184.

Ма Сіньюань. Романтичний стиль у музиці та його відображення у фортепіанній творчості Й. Брамса // Мистецька освіта : зміст, технології, менеджмент : зб. наук. праць. Київ : ТОНАР, 2020. Вип. 15. С. 231-246. Серія : Педагогічні науки. URL : https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-15-16

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Розділ 3. Формування художньої компетенції учнівської молоді