Сучасна українська фортепіанна музика як складова педагогічного репертуару (на прикладі творчості композиторів Поділля)

Автор(и)

  • Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-4559-0230
  • Францужан Олеся Володимирівна Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М.Д. Леонтовича https://orcid.org/0000-0002-7213-9488

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.20

Ключові слова:

художньо-дидактичний репертуар, фортепіанний цикл для дітей, подільські композитори, сучасна музика, первинні жанри, асоціативність мислення

Анотація

У статті розкрито художньо-педагогічний потенціал фортепіанної музики подільських  композиторів Г. Куркова та О. Рєзцова. З цією метою було здійснено комплексний аналіз  фортепіанних циклів «Катрусин зошит» Г. Куркова та «Жираф-пустун» і «Паперовий кораблик» О.Рєзцова.  Визначено стильові особливості їх музики, дидактичні і виховні завдання, досягти  яких дозволяє робота над творами цих композиторів у класі фортепіано. Так, «Катрусин зошит» сприяє знайомству учнів з типовими ознаками і засобами виразності первинних жанрів; налаштуванню їх слуху на сприйняття сучасних гармонічних звучань та ускладнених ритмів; розвитку ладового чуття; опануванню різними штрихами і різною силою звучності; формуванню репетиційної техніки. Робота над творами О.Рєзцова, окрім формування й розвитку різноманітних технічних навичок, здатна значно розширити музичний кругозір та асоціативне мислення юного піаніста. Методичні коментарі, якими композитор супроводжує усі п’єси, не лише пояснюють зміст самої музики, але й надають викладачу допомогу у підборі прийомів для формування певних виконавських навичок.

Посилання

Довгаленко Н. (2020),Український музичний авангард у контексті стильових пошуків ХХ сторіччя. Збірник наукових праць. Матеріали до українського мистецтвознавства. Київ : ІМФЕ імені М.Т. Рильського. С. 19-21.

Калашникова А. І. (2020), Стильові параметри формування української фортепіанної музики малих форм першої третини ХХ ст.: дисертація … кандидата мистецтвознавства (доктора філософії): 17.00.03. Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. 225 с.

Кашкадамова Н. (1998), Про інтерпретацію фортепіанних творів В. Барвінського. Статті та матеріали. В. Барвінський і українська музична культура. Тернопіль. С.108-116.

Кияновська Л. (1998), Творчість В. Барвінського і художні стилі ХХ століття. Статті та матеріали. В. Барвінський і українська музична культура. Тернопіль. С.117-124.

Лігус О.М. (2017), Українська фортепіанна музика ХІХ – початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка): монографія. Київ: Видавництво Ліра. 224 с.

Новосядла І. С. (2011), Сучасні тенденції формування українського фортепіанного репертуару для дітей (кінець XX - початок XXI ст.): автореф. дис.... канд. мистецтвознав.: 17.00.03. К.:НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. 20 c.

Пастеляк, Н. В. (2009), Поемність в українській фортепіанній музиці першої половини ХХ ст. як принцип художнього мислення: автореф. дис. …канд. мистецтвознавства:17.00.03. Львів: Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка. 21 с.

Портний Ю.Л. (2021), Шляхи професіоналізації фортепіанного виконавства на Поділлі: дис. …. кандидата мистецтвознавства (доктора філософії): 17.00.03. Харків: Харківський національний університет мистецтв імемніІ.П.Котляресвького. 297 с.

Резцов О.(2005). Жираф-озорник: Альбом пьес для фортепиано. Бишкек. 44 с.

Резцов О.(2005). Бумажный кораблик: Альбом пьес для фортепиано. Бишкек. 63 с.

Стельмащук Р. С. (2003), Модерністичні тенденції у творчості українських композиторів Львова 20-х – 30-х рр. ХХ ст.: естетичні та стильовіознаки в контекстіепохи: дис. … канд. мист.: спец. 17.00.03. Київ: Інс-т мистецтвознавства, фольклористики та етнологіїімені М. Т. Рильського НАН України.216 с.

Фрайт О. (2013), Фортепіанні альбоми та цикли українських композиторів для дітей: історія і сучасність: навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно¬-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 100 с.

Юзюк З. І. (2012), Естетико-психологічні засади фортепіанної творчості для дітей українських піаністів-педагогів XX століття: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Львів: Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка. 16 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Розділ 3. Формування художньої компетенції учнівської молоді