Готовність студентів-вокалістів до сценічної діяльності у контексті теорії психологічного стресу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.18

Ключові слова:

готовність студентів-вокалістів до сценічної діяльності, музичні твори, інформаційний стрес, емоційний стрес

Анотація

У статті обґрунтовано зміст поняття «готовність студентів-вокалістів до сценічної діяльності». Розглянуто залежність означеного феномена від впливу короткострокових та тривалих стресорів. Проаналізовано складники психологічного стресу (інформаційний та емоційний) і специфіку їх впливу на успішність прилюдної інтерпретації музичних творів студентів-вокалістів. З’ясовано походження спонукальних видів естрадного хвилювання в студентів-вокалістів під час сценічної діяльності. Описано залежність результативності відтворення творчих умінь студентів-вокалістів та їх виконавських навичок від інтенсивності дії стресорів. Висвітлено психологічні механізми регуляції інтенсивності дії інформаційного та емоційного стресу. Доведено, що готовність студентів-вокалістів до сценічної діяльності залежить не тільки від якості підготовки концертної програми та якості технічної оснащеності, а й від їх психологічної готовності прилюдно інтерпретувати музичні твори. Наголошено на потребі виявлення перспективних напрямів пошуку ефективних форм та методів формування готовності студентів-вокалістів до сценічної діяльності.

Посилання

Бочкарёв Л. (1989), Психологические механизмы музыкального переживания: дисс. д-ра психол. наук : 19.00.01. Киев. 433 с.

Булгакова О. (2019), Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії: дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07. Одеса. 586 с.

Вей Х. (2017), Формування творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ. 21 с.

Генковска В. (1990), Особенности саморегуляции как формы психической устойчивости личности в стрессовых ситуациях: дисс. … канд. психол. наук : 19.00.01. Киев. 149 с.

Герсамия И. (1988), Проблемы психологии творчества певца: дисс. … д-ра искусство-ния, психол. наук : 17.00.02, 19.00.01. Тбилиси. 260с.

Готсдинер А. (1992), Подготовка учащихся к концертным выступлениям. Методические записки по вопросам музыкального образования. М.: Музыка. С. 182–192.

Дьяченко М., Кандыбович Л. (1976), Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск : Изд-во БГУ. 176 с.

Іцзюнь В. (2017), Методичні засади інструментального навчання студентів з КНР в системі музично-педагогічної освіти України: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ. 19 с.

Китаев-Смык Л.А. (1983), Психология стресса. М.: Наука. 367с.

Котова Л. (2000), Емоційна стійкість як засіб формування інструментально-виконаської надійності у студентів музично-педагогічних факультетів: автореф … канд. пед. наук : 13.00.02. К. 19 с.

Максименко С., Пелех О.М. (1994), Фахівця потрібно моделювати (Наукові основи готовності випускника педвузу до педагогічної діяльності). Рідна школа. № 3–4. С. 68–72.

Матвєєва О. (2010), Методика формування вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. К. 243 с.

Пасько О. (2013), Врахування підходів щодо визначення «готовності» у професійній діяльності працівників ОВС. Професійне становлення особистості : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., 15 лютого 2013 р. Одеса : ОДУВС. С. 51–52.

Рейковский Я. (1979), Экспериментальная психология эмоций. Пер. с польск. М.: Прогресс. 391 с.

Сімін В. (2017), Методика формування темпо-ритмічних виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. К.. 20 с.

Селье Г. (1979), Стресс без дистресса. Пер. с англ. М. Прогресс. 126с.

Хайлун В. (2021), Методика формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними хоровими колективами: дис… д-ра філософії : 014. Київ. 249 с.

Шапарь В. (1994), Формирование профессиональной памяти курсантов высших военных учебных заведений: дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07. Харьков. 144 с.

Юань Г. (2020), Методика розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки: дис. ... д-ра філософії : 014. Одеса. 268 с.

Юник Д. (2009), Виконавська надійність музикантів: зміст, структура і методика формування : монографія. Київ: ДАКККіМ. 338 с.

Юник Т. (1996), Вдосконалення методики запам’ятовування музичного тексту як засіб розвитку виконавської майстерності студентів-піаністів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ. 238 с.

Ян Ї. (2021), Виконавська стабільність піаністів як мистецтвознавський феномен. Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. №1 (50). С. 91–106.

Юцевич Ю. (1998), Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу: навч.-метод. посіб. Київ. 158 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін