Структурний аналіз методичної культури майбутнього викладача фортепіано

Автор(и)

  • Туровець Олена Василівна Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-4369-9734

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.12

Ключові слова:

методична культура, магістр-піаніст, фахова підготовка

Анотація

У статті розглянуто зміст поняття «культура» у соціологічному, психологічному та педагогічному аспектах. Окремим елементом педагогічної діяльності виділено професійно-педагогічну культуру, а частиною останньої визначено методичну культуру як специфічне проектування загальної та педагогічної культури в сферу методичної діяльності. Встановлено, що виконавська підготовка є одним із основних аспектів навчання студентів мистецького профілю у закладах вищої освіти. Розкрито специфіку підготовки магістрів у класі фортепіано з урахуванням перспективи їх майбутньої професійної діяльності. Сформульовано визначення поняття методичної культури викладача фортепіано. Структуру методичної культури майбутнього викладача фортепіано розглянуто у єдності чотирьох компонентів: мотиваційно-інформаційного, операційно-технологічного, рефлексивно-оцінного та корекційно-комунікативного.

Посилання

Воронова Т.Н. К проблеме профессиональной направленности обучения в фортепианном классе на музыкально-педагогических факультетах / Сб. Профессиональная подготовка учителя музыки / Материалы межрегиональной научно-практической конференции - 232 с.

Головаха, Є. (2016). Українське суспільство: шляхи трансформації. Український соціологічний журнал, 19(1–2), 26–30. https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/9561

Гостева Д.Р. Проблема профессионально-творческой самореализации студента / Сб. Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских дисциплин. Межвузовский сборник научных трудов. Вып.2. - М.: МПГУ, 2001. - 124 с

Исаев, И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя [Текст] / И. Ф. Исаев. – 2-е изд. – Москва : Academia, 2004. 206 с.

Киричук О. В. Виховання в учнів інтересу до навчання. Київ : Т-во «Знання» УРСР, 1986. 46 с.

Краевский,В.В. Методология педагогического исследования: пособие для педагога-исследователя / В.В.Краевский. – Самара: Изд-во СамГПИ, 1994. 165 с.

Пaдaлкa Г. M. Пeдaгoгiкa миcтeцтвa (Teopiя i мeтoдикa виклaдaння миcтeцькиx диcциплiн). Kиïв : Ocвiтa Yкpaïни, 2008.

Щолокова О. Мистецька освіта у вимірах сучасності : проблеми теорії і практики: монографія. Дніпропетровськ, 2014.

Якушева С. Д. Культурологический подход в развитии мастерства педагога [Электронный ресурс] / С. Д. Якушева, М. А. Гуляева. – Режим доступа : http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2979-2012-05-30-11-57-15

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін