Феномен поліхудожньої обізнаності майбутніх викладачів вокалу: науковий дискурс

Автор(и)

  • Ніколаї Галина Юріївна ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» https://orcid.org/0000-0001-6751-1209
  • Сунь Жуй ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» https://orcid.org/0000-0002-8718-4441

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.07

Ключові слова:

поліхудожня обізнаність, художня освіченість, художньо-образні репрезентації, майбутні вчителі музичного мистецтва, викладачі вокалу, музично-фахова підготовка, китайські здобувачі

Анотація

У статті характеризується феномен поліхудожньої обізнаності майбутніх викладачів вокалу. На основі нормативно-правових документів, зокрема Державного стандарту базової середньої освіти та Рамкової програми ЄС щодо оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя, та значного масиву наукових джерел окреслюється поняттєво-термінологічне поле дослідження феномена поліхудожньої обізнаності. Обґрунтовується його логіко-смислова структура на основі дефінітивного аналізу категорій «художнє», «поліхудожнє» та «обізнаність». Здійснюється порівняльно-зіставний аналіз низки актуальних дисертаційних досліджень, дотичних проблематиці музично-фахової підготовки. Систематизуються розвідки китайських здобувачів у межах одеської наукової школи стосовно інтерференції «художнього» в структурі професійних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва та викладачів вокалу (досвід художньо-образних репрезентацій, художньо-педагогічна майстерність, художньо-пізнавальна компетентність, художня освіченість, художньо-проектні вміння тощо). Висвітлюються особливості впливу поліхудожньої обізнаності майбутніх викладачів вокалу щодо синергійної єдності образної сфери різних видів мистецтва на якість перцепції та інтерпретації вокальних опусів, на здатність створювати яскраві художньо-музичні образи.

Посилання

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів у мистецькій освітній галузі (2020). Додаток 20 до Державного стандарту базової середньої освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text

Волкова, Ю. І. (2016). Формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики і хореографії (автореф. дис. … канд. пед. наук:спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). Київ

Гаврилюк, О. А. (2018). Формування професійної готовності майбутніх учителів музики у педагогічних коледжах до художньо-творчої діяльності (дис. … канд. пед. наук:13.00.04). Вінниця.

Гончаренко Семен (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь

Гоулман Д. Емоційний інтелект. Пер. з англ. С.Л. Гумецької. Харків: Віват, 2019.

Зайцева, А. В. (2017). Методична система формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики (дис. … д-ра пед.. наук). Київ.

Каган М. С. (1988) Мир общения: проблема межсубъектных отношений. М. : Политиздат,1988

Лі, Цзяці (2018). Методика формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музики в процесі вивчення фахових дисциплін (дис. … канд. пед. наук). Одеса.

Лінь, Янь (2021). Формування готовності майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності в процесі вокального навчання (дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). Суми.

Линенко А. Ф., Ніколаї Г. Ю., Левицька І. М. (2019). Методичний супровід художньо-естетичного контенту виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти, 27, 17–26

Ло, Чао (2018). Методика вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва засобами технології персоніфікації (дис. … канд. пед. наук: 13.00.02), Одеса, 2018

ЛосевА.Ф. (2010) Диалектика художественной формы. М.: Академ. проект

Лю, Цяньцянь (2010). Формування художньої компетентності майбутніх учителів музики та хореографії в педагогічних університетах України і Китаю(дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). Київ.

Ляшенко, О. (2001). Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики (автореф. дис. … канд. пед. наук). Київ.

Реброва О.Є., Пань Шен. (2018). Художня освіченість майбутніх учителів музичного мистецтва в компетентнісній парадигмі. Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 2 (12), 89-98

Сунь Жуй (2022) Проблема формування поліхудожньої обізнаності майбутніх викладачів вокалу у світлі термінологічних пошуків. Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Т. 2. Одеса, 162-163.

Тао Жуй. Методика формування художньо-педагогічної майстерності майбутніх викладачів вокалу(дис. … д-ра філософії: 014). Одеса.

Ткачук, А. О. (2010). Методика формування художньо-образного мислення студентів у процесі вокального навчання (автореф. дис. … канд. пед. наук). Київ

Чекан, Ю. І. (2009). Інтонаційний образ світу. Київ: Логос

Чжан, Сянюн (2016). Формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР у процесі фахової підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України(дис. … канд. пед. наук). Суми

Чжу, Юньжуй (2021). Формування художньо-пізнавальної компетентності майбутніх викладачів вокалу засобами інноваційних технологій (дис. … д-ра філософії: 014). Одеса.

Чжан, Яньфен (2012). Методика вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в університетах України і Китаю (дис. … канд. пед. наук). Одеса

You Yan (2021). Struktura komponentów i kryteria oceny doświadczeń artystycznych reprezentanci przyszłych nauczycieli sztuki muzycznej. Knowledge, Education, Law, Management, 5(41), vol. 2, 28-33

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Концептуальні засади сучасної мистецької освіти