Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті формування естетичної компетентності у молодших школярів

Автор(и)

  • Тодосієнко Наталія Леонідівна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-9473-2357
  • Мальов Сергій Васильович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.05

Ключові слова:

естетична компетентність, майбутні учителі музичного мистецтва, молодший шкільний вік, музичне мистецтво

Анотація

Розкриваються особливості професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до формування естетичної компетентності в учнів молодшого шкільного віку, пробудження в них інтересу до мистецтва, залучення до музики та художньо-творчої діяльності; розвиток естетичних смаків, почуття відповідальності за збереження культурних надбань суспільства, цілісне світосприймання; інтелектуальне і духовне становлення особистості молодшого школяра. Підкреслено, що інтeгpaтивний аспект мистецької освіти пepeдбaчaє наявність умiння кoмплeкcнoгo зacтocувaння знaнь, cинтeзу мистецтв, пepeнeceння деяких iдeй, мeтoдiв і прийомів із oднiєї нaуки в iншу, що забезпечує майбутнім учителям музичного мистецтва твopчий пiдxід дo музичної та художньо-естетичної дiяльнocтi. Проаналізовано міждисциплінарні зв’язки у процесі підготовки студентів факультетів мистецтв за спеціальністю «Музичне мистецтво». Висвітлені результати підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до комплексного використання мистецтва та творчо-інтерпретаційної роботи з учнями молодшого шкільного віку.

Посилання

Андрієвський Б. М. (2002). Взаємодії художньо-виразної мови музики та живопису в естетичному вихованні молодших школярів / Пед. науки : зб. наук, праць ХДУ. Вип. 26. Херсон. С. 229 – 232.

Бех І. Д. (2012).Особистість у діапазоні розвивально-творчого потенціалу. Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 29. С. 3 – 5.

Козир А. В. (2008), Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: монографія. Київ : НПУ імені М. Драгоманова. 378 с.

Костюк Г. С. (1999). Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / упор. В. В. Андрієвська, Г. О. Балл, О. Т. Губко, О. В. Проскура. Київ : Рад.шк. 608 с.

Масол Л. М. (2006). Методика навчання мистецтва у початковій школі / Упор. Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко. Xарків : Ранок. 256 с.

Савченко О. Я. (2009). Виховний потенціал початкової освіти / Посібник для вчителів і методистів початкового навчання. 2-ге вид., Київ : Богданова А. М., 226 с.

Сисоєва С. О. (1998). Педагогічна творчість : монографія. Харків ; Київ : Каравела. 150 с.

Старовойт Л. В. (2016). Художньо-творчий розвиток молодших школярів у процесі трудового навчання. Scientific Journal «ScienceRise» Pedagogical Education. Kharkiv. № 3/5(20). Р. 58 – 63.

Рудницька О. П., Миропольська Н. Е. (1985). Критерії музично-естетичного розвитку дітей / Початкова школа. № 3. С. 38 – 43.

Тодосієнко Н. Л., Казьмірчук Н .С., Мальов С. В. (2018). Шляхи формування естетичного сприймання молодших школярів засобами українського фольклору. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник. наук. праць Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер». Вип. 51. С. 43 – 47.

Тодосієнко Н. Л. (2013). Формування естетичного сприймання у молодших школярів засобами поліхудожньої дяльності. Zbiór raportów naukowych: Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku (30.12.2013 – 31.12.2013 ). Zakopane: Wydawca: Sp. z. o. o. «Diamond trading tour», (132 str.). С. 11–13.

Щолокова О. П., Мозгальова Н. Г., Барановська І. Г. (2019). Інтерпретація музичних творів – методичний аспект. Науковий вісник Південноукраїнського національного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса. Вип. 3 (128). С. 151–158.

Ярошенко А. А. (2000). З історії малювання музики як методу активізації художньо-образного мислення учнів / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця. № 2. С. 37 – 42.

Bankowska A., Zychowska Т. (2021). Estetyka zycia w scholah podstawowyh. Polish edition by Wydawnictwo: «Nasza Ksiegarnia», Warszawa. 249 р.

Brovchak L. S., Likhitska L. M., Starovoіt L.V., Todosiyenko N. L. (2020). Pedagogical potential of the arts complex in the process of formation of aesthetic perception of junior pupils. Rezeknes Tehnologiji Akademija. (Web of Science). Rezekne. Latvіjas. Republika. С. 98–108. URL: http://journas.rta.lv/index.php/SIE/article/view/4876/4535

Grusiewisz M., Przychodzinska М. (2019). Rezultaty pracy lekcyijney nauczyciela muzyki podstawowych. Bydgoszch. S.40-53.

Kwoka M., Lipska Е. (2020). Sztuki plastyczne. Polskie tradycje swiateczne. Lublin : EDK PRESS. P. 46–48;

Lazarenko N., Kolomiets A., Palamarchuk O. (2020). Communication in the internet space: psychological aspect. Information Technologies and Learning Tools (Web of Science). Vol. 65, № 3. P. 249–261. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2036

Lipska E. (2020). Muzyka w nauczaniu pocatkowym. Warszawa. 169 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Концептуальні засади сучасної мистецької освіти