Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Довіднику для авторів.
 • Рукопис раніше не був опублікований і не надсилався на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Стаття узгоджується з тематикою журналу, має чітко визначену Актуальність і Мету. Основний виклад – за стандартними вимогами МОН України до наукових публікацій (Бюлетень ВАК 2003 №1). Мова публікації – українська. Обсяг: 20-40 тис. друк. символів основного тексту.
 • Файл подання є документом у форматі електронного редактора Microsoft Word версії 2003-2007, з розширенням "doc", або "rtf". УВАГА! файли з розширенням "docx" (Word 2007 і пізніше) не приймаються
 • Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1.5; поля – 2 см по периметру. Кількість символів у рядку – до 65 знаків. Без нумерації сторінок. Формат аркуша – А4. Стильова розмітка не застосовується. Без переносів. Виноски не використовуються. Абзац автоматичний – 1,25 см (відступи формуються автоматичними засобами). Авторські акценти виділені курсивом, або розрядкою, а не підкресленням (крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо за змістом (не в кінці).
 • До основного тексту додаються дві анотації (українською та англійською мовами) з ключовими словами.

  УКРАЇНСЬКА АНОТАЦІЯ передує основному викладу. Стислий переказ основного тексту мовою публікації, приблизно 800 знаків (150-300 слів), в один абзац. Форматування як в основному викладі: шрифт - Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5.

  · Ключові слова – до 8 головних словосполучень, які не повинні дублювати слова назви публікації; через крапку з комою; прізвища та власні назви окремо в називному відмінку ставити не рекомендується.

  АНГЛІЙСЬКА АНОТАЦІЯ – Abstract – розширений автореферат включає виклад основних позицій, обсягом від 1800 до 2500 знаків (1-1,5 сторінки), відтворюється так, щоб не виникало потреби звертатися до основного викладу. Слід уникати ознак авторецензії. Забороняється застосовувати автоматичні англомовні перекладачі типу Google-translate.

  ·Keywords: (ключові слова - до 8 словосполучень) – як в українській анотації. Важливо спиратися на коректну англомовну термінологію. Розділяються крапкою з комою.

  Назва публікації та всі дані про автора подаються також у перекладі англійською мовою. Форматування – як в основному викладі. Розташування - після Літератури, але перед References.
 • Пристатейна бібліографія – окремо ЛІТЕРАТУРА та REFERENCES – формується з посилань на джерела та літературу; вказуються цитовані та згадувані у статті. Рекомендується оформлювати із зазначенням ідентифікатора DOI, якщо є. Розташовується наприкінці основного викладу; список нумерований; кількість – від 7, але не більше 20. Оформлюється Література за ДСТУ 8302:2015 (спрощення відносно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Література дублюється як REFERENCES – англійською мовою з транслітерацією та перекладами неангломовних джерел, із застосуванням міжнародних стандартів (рекомендуємо "APA Style", або "BSI").
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Про автора - інформаційний блок подається наприкінці статті, дані максимально повні, без скорочень, в один абзац; український текст дублюється англійською; вказується e-mail та ORCID для ідентифікації науковця. ПІБ транслітерується за паспортними правилами.

Керівництво для авторів

 

Пам’ятка автору – вимоги до текстів

Для подання рукопису необхідно звернутися в Секретаріат збірника: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова: кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (ауд.3-11). Адреса: вул. Тургенєвська 11, м. Київ 01054, Україна. Тел.: 38 044 4862050 (кафедра), e-mail: npu_music@ukr.net

Голова Редколегії: ЩОЛОКОВА Ольга Пилипівна, професор, доктор педагогічних наук, зав. кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства, Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань і не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.