Editorial Team

Редакційна рада часопису:
В. П. Андрущенко, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова (голова Редакційної ради);
В. І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
Р. М. Вернидуб, доктор філософських наук, професор;
В. Б. Євтух, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
І. І. Дробот, доктор історичних наук, професор;
М. І. Жалдак, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
А. А. Зернецька, доктор філологічних наук, професор;
Л. І. Мацько, доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України;
О. С. Падалка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
В. М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
Г. М. Торбін, доктор фізико-математичних наук, професор (заступник голови Редакційної ради);
М. І. Шут, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України.

Редакційна колегія серії :

Щолокова О. П., доктор педагогічних наук, професор. Завідувач кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства НПУ ім. М. П. Драгоманова. Головний редактор. shcholokova.o@gmail.com

Забара М. В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства НПУ ім. М. П. Драгоманова. Відповідальний секретар. maxzabara@ukr.net 

Гуральник Н. П., доктор педагогічних наук, професор. Професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Козир А. В., доктор педагогічних наук, професор. Завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Комаровська О. А., доктор педагогічних наук, професор. Інститут проблем виховання НАПН України. Завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти

Падалка Г. М., доктор педагогічних наук, професор. Професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства НПУ ім. М. П. Драгоманова 

Петько Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент. Кафедра іноземних мов факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М. П. Драгоманова

Мозгальова Н. Г., доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. Завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії (Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв) 

Олексюк О. М., доктор педагогічних наук, професор. Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти 

Буларга Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент. Бєльський державний університет (Молдова), доцент кафедри музики

Сі Даофен, кандидат педагогічних наук, доцент. Шаньдунський педагогічний університет (Цзінань, Китай)