Про журнал

ISSN 2664-1909 (print) : Nauk. čas. Nac. pedagogìčnogo unìv. ìm. M.P. Dragomanova, Ser. 14, Teor. metod. mistec. osv.

Галузь, проблематика, призначення:

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти
– українське періодичне наукове видання, в якому публікуються рецензовані оригінальні статті та дослідження з мистецької освіти та педагогіки мистецтв.

Основні принципи  
Висвітлення актуальних проблем професійної підготовки вчителів і викладачів мистецьких дисциплін, сучасних підходів до формування педагогічного майстерності та розвитку творчих якостей учнів. Надаються методичні рекомендації з естетичного виховання та мистецької компетентності учнівської молоді.

Цільова аудиторія: для дослідників, викладачів, студентів, академічних навчальних закладів і дослідних установ, науковців і практичних працівників мистецької освіти.

Формат: друкується двічі на рік, з послідовною нумерацією випусків.

Менеджмент видання: Редакційна рада наукового часопису; • Редакційна колегія серії та Консультативна група вчених включає фахівців з мистецької освіти та педагогіки; • Менеджери документообігу, редактори видавничого процесу, копірайтери, веб-редактори онлайн служб.

Етика публікацій

Наш науковий часопис прагне підтримувати високі стандарти наукової компетентності через рецензування та шляхом суворої етичної політики. Редакція прагне запобігти будь-якій недобросовісній практиці (наприклад, плагіату чи хибного представлення інформації, шахрайському використанню даних). Кожен член редакційно-видавничого процесу (редактори, видавці, автори, рецензенти тощо) зобов'язані дотримуватися етичних норм, інституціоналізованих досвідом міжнародної академічної спільноти.

Цей науковий Часопис дотримується Кодексу поведінки вченого (Code of Conduct), рекомендованого Комітетом з питань етики публікації (COPE), усі члени редакційно-видавничого процесу покладаються у своїй діяльності на стандарти "ELSEVIER publishing ethics resource kit" - "Набор видавничих ресурсів ELSEVIER" (рекомендовано видавництвом Elsevier Publishing House), URL: http://www.elsevier.com/editors/perk.

Процес експертного огляду

Редакційна колегія Часопису приймає на розгляд наукові статті, які представляють собою оригінальні авторські матеріали та не є копіями опублікованих статей. Авторський рукопис, поданий на розгляд Редколегії цього Часопису, не може одночасно подаватися на розгляд в інші наукові журнали.

Подані статті мають відповідати вимогам щодо оформлення наукових публікацій у цьому Часописі. Редколегія залишає за собою право відхилити подані матеріали на етапі попереднього внутрішнього огляду з наступних причин:
1) стаття не має наукової цінності,
2) матеріали несумісні з тематикою досліджень цього часопису та його академічною спеціалізацією,
3) автор не дотримався принципів етики наукових публікацій.

Поданням рукопису до Редколегії автор погоджується, що його стаття перевірятиметься на оригінальність, вона має пройти процес експертної оцінки та редакційно-видавничу процедуру.

Редакція забезпечує безкоштовно процес експертного огляду рукописів. Головний редактор або член Редколегії призначає кожній статті незалежного зовнішнього рецензента (фахівця в галузі мистецької освіти / педагогіки) для отримання експертного висновку шляхом подвійної сліпого експертного оцінювання. Ми прагнемо завершити процедуру розгляду статті протягом семи тижнів з дати подання рукопису й до моменту прийняття рішення щодо можливості публікації у черговому випуску збірника. На основі експертних відгуків і коментарів рецензентів Головний редактор виносить рішення щодо взяття статті в редакційну роботу. У випадку, якщо автору пропонується внести правки, для цього надається два тижні. Остаточне рішення щодо формування майбутнього випуску Часопису приймає Головний редактор на основі експертних висновків та рекомендацій членів редколегії. 

Редакція залишає за собою право на літературні та стилістичні виправлення тексту відповідно до високих міжнародних стандартів академічної якості. Автор статті несе відповідальність за достовірність інформації, точність цитат, імен, прізвищ.

Зауважимо, що у випадках плагіату автори несуть відповідальність за надані матеріали.

Повідомлення про авторські права 
Авторські права на статті зберігаються за авторами, при цьому права на перше видання надаються журналу. Автори мають право повторно використовувати, перевидавати, архівувати та розповсюджувати власні статті після публікації. 

Цифрові версії наукових робіт публікуються на основі ліцензії Creative Commons Attribution Non-Commercial no Derivatives cc by-nc-nd http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/, що дозволяє іншим особам користуватися науковою роботою із зазначенням авторства та вихідних даних щодо первинної публікації статті у цьому часописі.

Архівування 
Web-архів електронних копій випусків цього видання зберігається на офіційних цифрових платформах України:

  • на сайті всеукраїнського державного цифрового комплексного ресурсу "Національна бібліотека України ім. Вернадського" у розділі "Наукова періодика України";
  • в репозитарії академічних текстів / забезпечує Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова - на основі програмного забезпеченя "DSpace" at library NPU Dragomanova - http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/193/ 

Політика відкритого доступу 

Вміст цього фахового видання з педагогічних наук є вільним для використання з метою глобального обміну знаннями. Це означає, що користувачам і пов’язаним з ними установам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, друкувати, шукати, розповсюджувати інформацію, однак слід посилатися на публікації. Будь-які стягнення при цьому відсутні. Отримувати згоду авторів чи Видавця не потрібно.