Про журнал

Українське рецензоване друковане наукове періодичне видання публікує оригінальні авторські дослідження з питань теорії та методики мистецької освіти. Збірник статей включений у Перелік фахової періодики (наказ МОН України №894 10.10.2022 : Категорія "Б") з педагогічних наук, спеціальності 014. Web-сторінка засновника і видавця – Університетські наукові збірники (npu.edu.ua) 

Анонси

Поточний номер

Том 29 (2023): Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, Вип.29, 2023
					##issue.viewIssueIdentification##

ISSN 2664-1909 (print)

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : [зб. наук. праць] / гол. ред. кол. О.П. Щолокова. – Вип. 29. – Київ : Видавництво Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023. – 235 с.

Підписано до друку: 22 травня 2023

Опубліковано: 2023-05-22

Весь випуск

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін

Розділ 3. Формування художньої компетенції учнівської молоді

Розділ 4. Історичні, порівняльно-педагогічні аспекти професійно-художньої освіти

Переглянути всі випуски

 

Голова Редколегії -
Щолокова Ольга Пилипівна,
професор, доктор педагогічних наук

Відповідальний секретар
Забара Максим Володимирович,
кандидат мистецтвознавства, доцент