Інформація для авторів

Бажаєте опублікувати свою статтю у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництво для авторів. Для того, щоб мати можливість подавати рукописи до нашого видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу.

Процес рецензування та редакційна етика

Процес рецензування організовується згідно вимог Комітету з етики у публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE). Всі статті проходять двостороннє «сліпе» рецензування. Авторам не повідомляють імен рецензентів, рецензентам – імен авторів. Уповноважені члени редакції повідомляють авторів про результати рецензування. Тривалість рецензування статей – до двох тижнів.

Рецензенти враховують такі основні якості статті:

 • відповідність змісту статті тематиці видання;
 • постановка проблеми, що пов’язана з актуальними науковими та/чи практичними завданнями;
 • відповідність назви статті її змісту, меті та завданням;
 • формулювання мети та завдань;
 • проаналізовані останні дослідження, в яких започатковано розв’язання проблеми;
 • предметне поле дослідження, раніше невирішені питання загальної проблеми;
 • структура статті;
 • методологія дослідження;
 • елементи наукової новизни;
 • обґрунтований виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки, засновані на теоретичному аналізі та / або емпіричних даних;
 • розкриті перспективи подальших досліджень;
 • інформативність анотації;
 • якість і доречність наведених таблиць, рисунків (за умови наявності);
 • актуальний список використаної літератури;
 • дотримані принципи академічної доброчесності;
 • дотримані вимоги до оформлення тексту;
 • науковому стиль, лексична та граматична якість мови статті.

Редакційна колегія та рецензенти дотримуються коректного відношення до автора та його наукових інтересів; не розголошують будь-яку інформацію про поданий рукопис, зберігають конфіденційність отриманих документів, редакційну таємницю; зобов’язуються надавати об’єктивну та аргументовану оцінку; дотримуються установлених термінів, принципів доброчесності та добросовісності при опрацюванні матеріалів.