Науменко, Ольга. «ВПЛИВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ НА МЕХАНІЗМИ ІНКОРПОРАЦІЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін 22, no. 29 (Квітень 8, 2021): 129–137. дата звернення Грудень 9, 2021. https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/1076.