Лапін, О. І. «КОНЦЕПТ ЄВРОСКЕПТИЦИЗМУ В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, вип. 22, вип. 28, Квітень 2020, с. 23-29, https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/863.