Руденко, Ю. «КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ‘ДЕМОКРАТИЧНА КОНСОЛІДАЦІЯ’ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, вип. 22, вип. 29, Квітень 2021, с. 92-98, doi:10.31392/pnspd.v22i29.1071.