Вонсович, С. «ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ДИСКУРС». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, вип. 22, вип. 29, Квітень 2021, с. 74-81, doi:10.31392/pnspd.v22i29.1068.