Руденко, Ю. Ю. (2020) «ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНІ», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(28), с. 19-23. доступний у: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/862 (дата звернення: 26Вересень2020).