Тараненко, Г. (2023) «Теорія демократичного миру для аналізу російсько-української війни», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(32), с. 63–80. doi: 10.31392/pnspd.v22i32.1292.