Лікарчук, Н. (2021) «ІЛЮЗОРНІ АСПЕКТИ ІМІДЖУ В ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(29), с. 108–114. doi: 10.31392/pnspd.v22i29.1073.