Руденко, Ю. (2021) «КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ‘ДЕМОКРАТИЧНА КОНСОЛІДАЦІЯ’ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(29), с. 92–98. doi: 10.31392/pnspd.v22i29.1071.