Гаврилюк, В. . (2021) «КОНФЛІКТ У ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ: ДОСВІД ВРЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(29), с. 63–73. doi: 10.31392/pnspd.v22i29.1067.